Nasza działalność

Programowanie i wdrażanie oprogramowaniaKOMBAZ jest podmiotem działającym w branży informatycznej, specjalizującym się w programowaniu (dostosowywaniu do potrzeb klientów) i wdrażaniu oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki odbytym szkoleniom i zdanym certyfikatom właściciel szybko stał się specjalistą w obszarze Microsoft Dynamics NAV i uzyskał tytuł Trenera (MCP i MCT). Oprócz działalności podstawowej KOMBAZ prowadzi również działalność w obszarze: doradztwa w zakresie informatyki, prowadzenia szkoleń z zakresu programowania. Wnioskodawca współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi, a są to m. in.: partnerzy firmy Microsoft, firmy szkoleniowe, klienci używający oprogramowanie firmy Microsoft. Są to zarówno małe kilkuosobowe firmy, duże przedsiębiorstwa krajowe oraz zagraniczne, jak również korporacje międzynarodowe.

W okresie 12 lat funkcjonowania firmie udało się wypracować stabilną i silną pozycję na rynku Microsoft Dynamics NAV w Polsce, a także i za granicą. Działania podejmowane przez KOMBAZ, wieloletnie doświadczenie i pasja sprawiły, że firma jest profesjonalnym, cenionym i rozpoznawalnym partnerem na rynku Microsoft Dynamics NAV w obszarze programowania, szkolenia i konsultingu. W okresie objętym niniejszym projektem Wnioskodawca nie planuje zmieniać charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Innowacyjna gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

czytaj więcej...